Фесто Производство ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Инженер, механик
София
длъжност на пълно работно време

Инженер, механик

София длъжност на пълно работно време

За нас

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като инженер – част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Отговорности

• Участва в дейностите по проектиране, внедряване и изработване на технологична екипировка в група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”;
• Участва в закупуване, проектиране, изработване и приемане на технологична екипировка за тестване и производство на изделия за електроника и пневматика;
• Създава и съгласува конструкции и технологични процеси с инженерингови и производствени звена;
• Изготвя и съгласува документацията;
• Съблюдава поставените срокове и следи да няма отклонения от установените времеви графици.

Изисквания и необходими умения

Tехнически компетенции:
• Висше техническо образование, специалностите: „Машиностроителна техника и технологии“, „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, „Машиностроене и уредостроене“ ще се считат за предимство;
• Писмено и говоримо владеене на немски / английски език (минимум ниво В2);
• Добра компютърна грамотност – MS OFFICE; познания по CAD/CAM системи;
• Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите;
Професионални компетенции:
• Професионален опит от минимум 2 години в областта ще се счита за предимство;
• Професионален опит в производство с дейност от техническо естество ще се счита за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
• Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg