За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Координатор проект "Грижа в ранната възраст"
София
длъжност на пълно работно време

Координатор проект "Грижа в ранната възраст"

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която вече 25 години работи за това всяко дете да расте обичано и подкрепяно в семейна среда. Ние подкрепяме най-уязвимите деца и семейства, като работим в партньорство с местните и националните институции, национални и международни неправителствени организации и представители на социално отговорния бизнес.

Фондацията изпълнява мащабен проект, насочен към подобряване на развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата, както и към подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас.

Търсим координатор, който да подкрепя ръководителя на проекта в изпълнението на целите, както и да участва активно в дейности и инициативи на организацията, насочени към ранното детско развитие.

Отговорности

Бихте ли искали да сте част от екип, който мечтае и работи активно за това всяко българско дете да има равни възможности за развитие от най-ранната си детска възраст?

Имате ли мотивация и желание да отдадете знанията и енергията си в реализацията на идеи и мерки за застъпничество в сферата на защитата на детските права?

Познавате ли социалната сфера, ролята на различните партньори, имащи отношение по темата?

Ако отговорите на тези въпроси са „Да!“, тогава Вие сте човека, когото търсим като част от екипа ни на позицията:

Координатор проект "Грижа в ранната възраст"


Роли и отговорности:

- Координира изпълнението на проект "Грижа в ранната възраст"
- Поддържа комуникация с партньори и различни заинтересовани страни, вкл. държавни институции, професионални общности, НПО и др.
- Подкрепя реализирането на застъпнически дейности, насочени към национални и местни власти
- Подкрепя извършването на теренна работа в здравни и социални услуги
- Подкрепя дейности по вътрешна и външна комуникация към различни целеви аудитории
- Координира организирането на събития и кампании
- Подкрепя административното и финансово управление на проекта за ранно детско развитие

Изисквания и необходими умения

- Експертен опит в координацията на проекти в неправителствения сектор, като с предимство ще се разглежда опита, свързан с правата на децата и детското благосъстояние
- Опит в сферата на застъпничеството ще се разглежда с предимство
- Опит в организирането на събития и подкрепа към комуникационни дейности
- Умения за администриране и координация на процеси
- Умения за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда
- Организираност, лоялност и коректност
- Високи нива на мотивация и желание за развитие в сферата на правата на децата
- Владеене на английски език на работно ниво

Ние Ви предлагаме

-Трудов договор
-Работа във високо-мотивиран и професионален екип
- Уникална възможност за работа по иновативен проект за застъпничество за правата на децата
- Динамична среда на работа
- Коректни условия на труд
- Обучения за личностно и професионално развитие

За да кандидатствате за позицията е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.
Фондация „За Нашите Деца“ притежава Удостоверение за администриране на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия подбор.
*
*}