Началник-склад
Севлиево
длъжност на пълно работно време

Началник-склад

Севлиево длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Във връзка с разрастване на дейността на нашия клиент, търсим: НАЧАЛНИК СКЛАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Обработва и окомплектова заявки за експедиране на стоки;
2. Организира заприходяване на продукцията в складовата база;
3. Организира и следи работата при товарене и издаване на готова продукция към краен клиент;
4. Проследява заявките от търговския отдел към производството и обратно;
5. Документално оформяне на износи и предаване на стоките;
6. Следи и отразява документално движението на стоките от и към склада;
7. Следи и документално отразява произведената продукция и коректното й заприхождаване;
8. Предоставя документи на търговския и счетоводния отдели, след реално експедиране на стоките;
9. Оформя логистичните карти на продуктите;

ИЗИСКВАНИЯ
1. Образование – икономическо, като счетоводното образование и опит в обработката на първични счетоводни документи е предимство;
2. Работа с компютър, добро владеене на EXCEL;
3. Умения за работа със складова програма – предимство;
4. Комуникация, организиране и планиране , аналитично мислене , изпълнителност и ориентираност към резултати;
5. Професионалният опит е предимство;

Ние предлагаме:

1. Въвеждащо обучение;
2. Утвърдено работно място;
3. Постоянен трудов договор;


Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220