Officer with Dutch language
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Officer with Dutch language

Пловдив длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Практици: социални работници, психолози, педагози;
Преподаватели и изследователи от академичната общност
Хора с увреждания работещи с хора с увреждания
Членове на семейства на ХУ ( социални и лични асистенти)
НАРХУ притежава удостоверение от Министерство на правосъдието на Република България за осъществяване на дейности в обществена полза.

мисия:
Да подобим знанията, компетентносттта и моралните ценности и стандарти при работата с хора с увреждания.
Да подпомагаме и консултираме работещите с хора с увреждания.
Да изградим мрежа, чрез която членовете да подобрят своя професионален опит и квалификация, за да подобрят благосъстоянието и здравето на хората с увреждания.
Да насърчаване да се прилагат съществуващите знания и открития по креативен начин в работата.
Да предоставяме възможности за подобряване на квалификацията на работещите с хора с увреждания.
Разширяване на опита чрез организиране на работни срещи, семинари, дискусии, участие в различни форуми, изследвания, доклади и публикации;
Квалификация и преквалификация на специалисти за работа с хора с увреждания.
Обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания и родители.

Дейности:
Провеждане на научните изследвания, свързани с развитието и подобряването на качеството на живот и реализирането на хората с увреждания, чрез запознаване с практическия опит, интервенции и дидактични технологии в областта на работата с хора с увреждания;
Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания;
Предоставяне на различни квалификационни курсове, работни срещи, тренининги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания;
Супервизия на работещите с хора с увреждания;
Практики за развитие на професионални компетентности;
Подкрепа, изразена в кариерно консултиране, мониторинг;
Разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.
Предоставяне на възможност /електронно списание/ за публикуване на изследвания в областта на социалната работа;
Подпомагане изграждането на изследователски екипи;
Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението;
Предоставяне на стандарти за изследователска дейност.
Споделяне и разпространение на добри практики;
Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и партньорски мрежи, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина със сходна мисия и предмет на дейност.

Отговорности

• TRANSLATION OF DOCUMENTS IN-FROM DUTCH LANGUAGE INTO ENGLISH
• Team working
• Carry out research
• Prepare analysis reports
• Negotiate with partners
• Achieve goals under strict deadlines
• Study and identify appropriate funding opportunities
• Develop project applications
• Identify and recruit project partners
• Manage multinational teams (international project partners)
• Follow deadlines of project tasks
• Follow the performance of partners’ roles
• Manage project financial and human resources
• Planning and mapping of project activities
• Provide day-to-day project tasks
o Carrying out research (internet, library)
o Implementing questionnaires and interviews
o Conducting face-to-face meeting for research purposes
o Summarizing the findings
o Organizing of workshops and other events
o Networking with stakeholders
o Business correspondence
o E/Mail writing

Изисквания и необходими умения

PROFICIENCY IN BOTH WRITTEN AND SPOKEN DUTCH LANGUAGE
• A University degree in Economics, European studies, Law, Political science, Psychology, Sociology or another relevant major
• Excellent written and spoken English
• Good communication skills
• Business writing skills
• Knowledge of EU funding programmes will be an asset
• Very good time management skills
• Ability to work efficiently in teams
• Analytical skills
• Ability to develop analysis reports
• Carry out research work
• Problem solving skills
• Tolerance
• Leadership skills
• Good negotiation/conflict management skills
• Good organizational skills
• Good presenting skills
• Willingness to travel to EU countries frequently for 3-4 days period
• Excellent Computer skills (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, internet browsers, email client and cloud services)

Ние Ви предлагаме

VERY DYNAMIC AND FRIENDLY ENVIRONMENT
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INNOVATIVE FIELDS
FREQUENT TRAVEL TO EU COUNTRIES (OPTIONAL)
STIMULATING REMUNERATION
Zaplatomer.bg