"СОК Камчия" ЕАД
Сервирьори/ки
к.к. Камчия
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer