За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Специалист Човешки ресурси
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Човешки ресурси

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца" вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашата Детска къща осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Отговорности


Търсим креативна, амбициозна и всеотдайна личност, която да стане част от екипа на фондация „За Нашите Деца“ на позиция:

Специалист „Човешки ресурси“


Отговорности:

• Организира процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“
• Организира и провежда първоначални интервюта с кандидати за работа, координира работата си с други експерти, които участват в подбора
• Предоставя обратна връзка за резултатите от подбора към кандидатите за работа
• Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции
• Администрира процесите по подбор, създава и поддържа документацията, необходима за вземане на решения
• Консултира одобрените кандидати относно изготвяне на необходимите документи за сключване на Трудов договор
• Управлява и координира процеса на назначаване и прекратяване съвместно с експерт ТРЗ, системен администратор и административен секретар
• Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители. Проследява и подпомага адаптацията им
• Актуализира въвеждащите модули, създавайки интересно и достъпно съдържание
• Анализира ефективността на въвеждащата програма и планира подобрения
• Работи активно за развитие на вътрешните комуникационни канали и информираността на служителите, създавайки различни информационни и визуални материали
• Организира вътрешни събития за екипа.
• Участва в разработване на програми за и организира вътрешни обучения и тиймбилдинги на екипа.
• Участва във вътрешната обучителна програма като обучител по „Работа с клиенти”
• Участва в организирането, провеждането и анализа на атестационния процес
• Управлява стажантската и доброволческа програма на фондацията
• Управлява процесите по набиране и подбор на стажанти и доброволци
• Представя фондацията на кариерни форуми
• Познава и спазва професионалните стандарти и етични норми

Изисквания и необходими умения

• Висше образование специалност „Психология“, „Управление на човешките ресурси“, „Организационна психология“, „Администрация и управление“
• Минимум 1г. практически опит в областта на човешките ресурси
• Практически опит в прилагането на психометрични методи и инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностни характеристики е предимство
• Познава законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация
• Опит в изучаване на организационната структура, анализ на длъжности и компетенции
• Практически опит в използване на софтуерни приложения за управление на човешките ресурси е предимство
• Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Много добро владеене на английски език
• Предимство е опит в социалната сфера и/или в системата за закрила на детето

Личностни качества и умения:
• Отлични комуникационни и презентационни умения
• Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежа от контакти
• Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда
• Организираност, лоялност и коректност
• Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.

Ние Ви предлагаме

• Работа във високо мотивиран и професионален екип
• Динамична и иновативна среда на работа
• Коректни условия на труд
• Обучения за личностно и професионално развитие

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV и ще се свържем с избраните от нас кандидати. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
*
*}