Джи Ай Груп ЕООД
Специалист ТРЗ
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Специалист ТРЗ

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Gi Group e водеща международна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на труда. В световен мащаб групата работи в областта на временната и постоянна заетост, подбор на персонал и редица други консултантски дейности за управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и Америка.

Вие сте амбициозен, позитивен и енергичен човек?
Обичате ежедневно да научавате нови неща?
Искате да се развивате в утвърдена компания, която инвестира в служителите си
и им дава грижа и възможност за развитие?
Отговорихте с Да!
ТОВА Е ПРАВИЛНОТО МЯСТО ЗА ВАС!

За целите на нашата компания търсим да назначим:

Специалист ТРЗ

Отговорности

Изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване, допълнителни споразумения и други документи, съобразно действащото трудово законодателство;
- Изготвяне и подаване към съответните държавни институции /НАП, НОИ, НСИ и др./ на необходимите декларации, уведомления, справки и отчети;
- Цялостно администриране на възнагражденията на персонала, изготвяне ведомостите за заплати;
- Работа с Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и всички останали документи от нормативната уредба в тази област;
- Осъществяване на комуникация с различни банкови и държавни институции по трудови правоотношения и свързаните с тях осигуровки и данъци;
- Изготвяне на справки за нуждите на управлението.

Изисквания и необходими умения

- Професионален опит като специалист ТРЗ минимум 3 години;
- Компютърни умения: работа със специализиран софтуер и MS Office пакет (отлично ниво на владеене на Еxcel);
- Много добри познания в трудовото и осигурително законодателство;
- Умения за приоритизиране на задачите и управление на времето за спазване на срокове;
- Владеене на английски език- отлично ниво е задължително.

Ние Ви предлагаме

- Отлични условия на труд и възможност за развитие;
- Работа в международна престижна компания;
- Стандартно работно време – от понеделник до петък, от 09.00 до 18.00 ч.;
- Офис в центъра на София.

Ако проявявате интерес към предложението ни, моля, изпратете CV (автобиография).

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Джи Ай Груп ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал /лиценз № 2348/18.09.2017, безсрочен/.
HRW 2019