Технически ръководител Озеленяване
Бургас
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител Озеленяване

Бургас длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Цялостно организиране, контрол и отчитане на процеси по изграждане и поддръжка на зелени площи
- Техническо ръководство и контрол по изпълнение на дейностите свързани с озеленяването;
- Отговаря за качественото и своевременното изпълнение на дейностите на обекта;
- Разпределяне работата на бригади и обекти;
- Пряко ръководи работническите екипи и следи за безопасността и хигиена на труда;
- Наблюдава работата на строителната площадка и осигурява спазване на работния график за обекта;
- Техническо планиране и предвиждане на предстоящи видове озеленителни дейности;

Изисквания и необходими умения

- Организационни умения, отговорност, дисциплина, с внимание към детайла;
- Отлични комуникативни умения и работа в екип;
- Валидна шофьорска книжка и готовност за пътуване;
- Компютърна грамотност предимство;
- Езикови умения предимство
- Професионален опит в техническото ръководство предимство

Ние Ви предлагаме

- Телефон и служебен автомобил.
- Трудов договор на пълно работно време.
- Адекватно и редовно възнаграждение съгласно квалификацията и уменията.
- Динамична работна среда.
- Екип от мотивирани професионалисти.

Информация за контакт

Телефон: 0889216507

Zaplatomer