ИНТЕГРИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
Технолог
Плевен
длъжност на непълно работно време

Технолог

Плевен длъжност на непълно работно време

За нас

Във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0788-C01
„Бъдеще за "Интегрирани енергийни системи" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „Интегрирани енергийни системи“ ЕООД, търси да назначи за гр. Плевен: ТЕХНОЛОГ

Отговорности

- Разработване на технологични схеми на производство.
- Организиране и оптимизиране на производствените линии.
- Организиране на движението на материалите.
- Организиране на процеса на асемблиране.
- Провеждане на въвеждащи и специализирани обучения.
- Контрол на производствения процес и спазване на технологията за производство.
- Контрол по осигуряването на безопасни условия на труд и спазването на законодателните изисквания при производството.

Изисквания и необходими умения

- Образователно-квалификационна степен - висше техническо, Магистър Инженер-Технолог;
- минимум 10 години опит като технолог, опит в разработване на технологични схеми и технологични процеси.
- лицето да е с трайни увреждания /лицето да притежава ТЕЛК за степен на увреждане 50 и над 50 на сто/.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя автобиография, както и документи, доказващи необходимата образователно-квалификационна степен, опит и ТЕЛК решение.

Ние Ви предлагаме

Безсрочен трудов договор.

Часова заетост:
- 4 часа на трудов договор.
Careerdays.bg