Детски оазис
под 5 заети служителя Кандидатстване
Учител по немски език в немскоезична детска градина в Младост 1
София
длъжност на пълно работно време

Учител по немски език в немскоезична детска градина в Младост 1

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Немскоезична частна детска градина в Младост 1 (София) търси да назначи
учител/ка по немски език на пълен работен ден.

От кандидатите очакваме следните способности:
• Отговорност (при дежурства с децата, при планиране и провеждане на заниманията);
• Съпричастност и умение за решаване на конфликти;
• Способност да се справя с натоварване;
• Умения за комуникация (напр. при разговори с родителите или упълномощени лица, съвещания и др.);
• Психическа стабилност (напр. за запазване на професионална дистанция);
• Изострено внимание при наблюдения (напр. при наблюдения или документиране).

Кандидатите могат да очакват от нас:
• Работна среда, в центъра на която е поставено детето, с балансирано съотношение живот- работа;
• Интересна и разнообразна работа;
• Заплата, отговаряща на резултатите от работата;
• Безсрочни трудови отношения;
• Прекрасен и мотивиран екип;
• Работно облекло;
• Допълнителни придобивки.

Careerdays.bg