Информация за пресата

Хранително-вкусовата промишленост през 2009. Изследване на финансови показатели и човешки ресурси

сряда, 03 февруари 2010
От началото на месец февруари 2010 година започва разпространението на първия сравнителен доклад в България с изключителен фокус върху финансовото състояние и управлението на персонала във фирмите, които преработват и произвеждат храни. Целта на изследването е да покаже състоянието на фирмите в сектора и да даде сравнителни насоки за успешен бизнес. Докладът е изготвен от търговско сдружение "ДЖОБТАЙГЪР-НОЕМА" и се базира на мнения и статистическа информация, събрани от 300 фирми в сектора на територията на цялата страна през месец декември 2009 година. Структурата на участвалите фирми възпроизвежда структурата на фирмите в сектора с оборот над 100 хиляди лева за 2008 година, като анкетираните представляват около една четвърт от фирмите в бранша с оборот над 100 хиляди лева годишно. Данните са статистически значими и разкриват действителните разпределения и тенденции за изследвания сегмент в сектора.

Разгледани и изследвани са следните аспекти:
 • Статистика за макроикономическите показатели, население и структура на фирмите в бранша
 • Бизнес среда
 • Финансово състояние
 • Управление на персонал
 • Влияние на кризата
Анализът разглежда отделно ситуацията на "топ 25" – това са 25-те процента фирми с най-големи обороти през 2009 година, които формират над 75% от оборота на всички фирми в страната, които преработват и произвеждат храни.

Сравнението с топ 25 дава подход, който различава настоящия доклад от всички други анализи на сектора в България. Допълнително са групирани и статистически анализирани три сегмента фирми според оборота им за 2009 година – (1) фирми с оборот до 1 милион лева, (2) от 1 до 10 милиона и (3) над 10 милиона. По този начин могат да се сравнят резултатите на всяка фирма с всички в бранша с оборот над 100 хиляди лева, с най-успешните 25% и с резултатите на сегмента, в който фирмата попада. Разгледани са подробно и данните за фирмите по отдели.

Някои основни тенденции, открити от изследването:
 • Финансовото състояние на сектора е сравнително стабилно, въпреки известна загуба на обороти (-3%) и на служители (-6%). Повече фирми са увеличили печалбата си, отколкото са реализирали загуба през 2009 година в сравнение с 2008 година.
 • Значителен дял са увеличили инвестициите си през 2009 спрямо 2008 година. Над 40% твърдят, че разполагат с достатъчно собствени средства, за да посрещнат повечето си нужди.
 • Основен проблем са вземанията от клиенти и задълженията към доставчици, които засягат една от всеки две фирми. Повече са задълженията на по-малките фирми.
 • Като основен проблем за 2009 се наблюдава липсата на инициатива на персонала, което е следствие от понижаване на мотивацията и е предпоставка за по-слаба мобилизация на служителите. Това измества дори липсата на квалификация и отсъствието поради здравословни причини, които също са сред водещите проблеми.
 • Над 80% от фирмите в сектора се чувстват засегнати от кризата. За 14% от най-успешните фирми кризата се е оказала възможност и те твърдят, че тя се е отразила положително върху дейността им.
Пречки пред конкурентоспособността на фирмите:
 • Категорично най-голяма тежест пред конкурентността на фирмите в сектора представлява сивата, неофициална част от сектора (67%). Този проблем е по-категорично заявен от топ 25% от фирмите (74%).
 • Вторият по значение проблем за топ 25 е вносът от чужбина на конкурентни продукти (70%), чиито пазарни цени са по-ниски от тези на аналогичните продукти, произведени в България.
 • Данъчната тежест, посочена от 56% от фирмите като достатъчно висока, за да бъде определена като една от трите най-значими пречки пред конкурентоспособността им.
 • Забавянето на плащания (42%) от клиенти е следващ проблем, който при топ 25 е също по-ясно изразен (56%) в сравнение с всички останали.
При по-малките фирми процедурите за отчетност пред властите и недостатъчното или неефективно използване на ИСТ е представляват по-голяма тежест.

Като най-малка пречка пред конкурентоспособността всички оценяват ниската производителност на труда.

Фирмите в сектора определят като свои най-значими постижения производството и свързаните с него дейности от една страна, а от друга – общото фирмено управление. Общото управление с тежест върху финансовото управление и планиране и маркетинговите проучвания се оказва значително по-голямо предимство на големите в бранша в сравнение с останалите.

В сравнение с големите фирми малките компании посочват по-често като свое категорично предимство квалификацията и компетентността на персонала.

Кризата през 2009 година е принудила значителен дял от фирмите да въведат по-засилен контрол върху представянето на служителите. До преструктуриране на организацията на човешките ресурси е прибягнала всяка трета фирма, като топ 25% отчитат и нуждата от подобрение на управлението и планирането им.

Резултати от изследването

Всички участници в изследването получават обобщение на сравнителния доклад напълно безплатно, както и отстъпка при покупка на пълния доклад.
При желание от клиента може да бъде изготвен самостоятелен доклад за компанията, който детайлно изследва и сравнява състоянието на 1 компания или група компании спрямо останалите. Освен подробна статистическа информация, самостоятелният доклад съдържа изводи, подкрепени с индивидуални съвети и препоръки за изследваната компания.

Цена на пълния доклад - 800 лв.
Цена на самостоятелен доклад - 2000 лв.

За повече информация:
office@jobtiger.bg
02 491 80 00

За авторите:

JobTiger е българска HR компания с над 10 годишна история и международен опит и предоставя услуги в сферата на човешките ресурси. Ние сме създатели на първия професионален уеб сайт за работа в България, форум "Кариери", срещите на HR екипите в България, Оne Click Money®, мрежата от университетски кариерни центрове и др.

Noema е основана през 1992 година като независима частна агенция за маркетингови изследвания и консултации, с 16 годишен опит не само на българския, но също така на македонския и албанския пазар. От 1994 година стриктно следва международния етичен кодекс и методологическите стандарти на E.S.O.M.A.R. През 1999 година агенцията се присъединява към GLOBAL DYNAMICS - световна група от независими агенциии за маркетингови изследвания.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner