Pressreleases

JobTiger – съучредител и член на новосъздадената Българска инвестиционно-информационна мрежа (БИИМ)

Friday, 01 October 2004
На 28 септември 2004 г. в Гранд хотел София беше официално обявен проектът Българска инвестиционно-информационна мрежа (БИИМ, Bulgarian Investment Information Network, BIIN).

Обединени от разбирането, че чуждестранните инвеститори трябва да бъдат максимално улеснявани и подпомагани при навлизането си в страната, редица компании, измежду които и JobTiger, взеха участие в създаването на виртуален пътеводител за предоставянето на професионални и качествени консултантски услуги в България. 28 от тези компании подписаха Споразумение за сътрудничество и за спазване на Кодекса за качество, с което всеки нов член се ангажира с предварително определени професионални и етични стандарти.

Българска инвестиционно-информационна мрежа (БИИМ) е виртуален пътеводител за информация и услуги с инвестиционна насоченост, който осигурява директен достъп на инвеститорите до източниците на качествена информация и услуги в България. Мрежата обединява различните източници и доставчици на информация и услуги свързани с инвестиционния процес в България, с цел създаването на прозрачен интернет портал който да помага при взимането на навременни и информирани решения за инвестиции в България. Уебсайтът ще предлага кратко описание и средства за връзка с всеки от членовете, стандартите за качество, на които те отговарят, връзките с международни организации, линкове към интернет страниците на членовете и информация за последните инвестиционни проекти, в които са участвали.

БИИМ е стартирана с финансовата подкрепа на проекта „Стопански растеж и инвестиции” на MSI/USAID, с безвъзмездното съдействие за ПР инициативи на Агенция D&D и логистичната подкрепа на Българска агенция за инвестиции (БАИ).

Групата инициатори се състои от Българската международна бизнес асоциация (БИБА), AIMS, Борислав Боянов & Кo, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, и PricewaterhouseCoopers.

БИИМ ще работи за разрастването на мрежата като периодично приема нови квалифицирани организации за членове на мрежата.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на мрежата: (www.iinbulgaria.com).
Back
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner