Информация за пресата

За пръв път тази година – спад на обявите за работа в „ИТ“ сектора

петък, 08 октомври 2021

 

Едва 10% от предложенията в отрасъла са за младши специалисти, най-голям е ръстът на офертите в „Здравеопазване и фармация“


Броят на обявите за работа през септември се запазва на нивата от юли и август. През изминалия месец се наблюдава незначително покачване на офертите с 0,6% сочи редовният анализ на публикуваните обяви за работа във водещите специализирани сайтове у нас, осъществяван от HR-компанията и кариерен сайт JobTiger. На годишна база нивото на обявите е с 49% по-високо от отчетеното през септември 2020 г. 

Chart, line chart

Description automatically generated

С най-голям ръст на обявите през миналия месец е секторът „Здравеопазване и фармация“, с увеличение от 21%. Причина за това е сезонното търсене на медицински кадри за позиции извън България.

Следващ по ръст е секторът „Административни и обслужващи дейности“, при който броят на обявите е нараснал с 12%. Това е и единственият отрасъл, при който през септември се наблюдава ръст на предложенията във всеки един от сайтовете за работа. 

След него се нареждат секторите „Логистика и транспорт“ (8%), „Търговия и продажби“ (7%), „Маркетинг и реклама“ (5,3%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%), „Строителство“ (3%) и „Производство“ (0,4%).

С най-голям спад на обявите през месеца е секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-12%). За пръв път през 2021 г. наблюдаваме спад на обявите и в „ИТ“ сектора: Броят на предложенията през септември е намалял с 5%, но на годишна база той е със 128% по-висок от отчетеното през септември 2020 г. 

 

Какви кадри се търсят в „ИТ“ сектора?

С нарастващата популярност на „ИТ“ сектора, през последните години наблюдаваме тенденция все повече хора да се ориентират към професионално развитие в този отрасъл и да заемат позиции като младши специалисти и стажанти именно в този сектор.

Chart, pie chart

Description automatically generated

Разпределението на обявите в „ИТ“ сектора по ниво на квалификация през септември показва, че едва 10,4% от предложенията са за позиции за младши специалисти или стажанти. Най-голям е делът на обявите за експерти и старши специалисти с натрупан вече опит в сферата (84,2%), а останалите 5,4% са  позиции за мениджмънт и управленско ниво на квалификация, сочи още анализът на JobTiger. 

 

Дялово разпределение на обявите по сектори 

През септември то е, както следва: секторът „Търговия и продажби“ заема челна позиция с 23% дял от общия брой обяви. След него се нареждат секторите „ИТ“ (16%), „Производство“ (15%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (12%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Строителство“ (5%),  „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

 

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

Работа от вкъщи

Продължава да се наблюдава ръст на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. През септември те са се увеличили с 6% и представляват 11,3% от общия брой на обявите за работа. 

Chart, pie chart

Description automatically generated

Предлагане по градове

Делът на обявите за работа в София продължава да нараства, като през септември той възлиза на 47% от общия брой. Дяловото разпределение на обявите за останалите водещи областни градове е, както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3,3%), Русе (3%) и Стара Загора (2,5%). Заедно те съставляват 74% от всички предложения в страната. 

Chart, pie chart

Description automatically generated

На месечна база броят на обявите в тези градове се е увеличил с 2%, като основно се дължи на увеличения брой обяви в София и Пловдив. Динамиката на предложенията във всеки един от водещите градове е, както следва: София (6%), Пловдив (3%), Варна (-8%), Бургас (-4%), Русе (-7%) и Стара Загора (-4%).

 

Екипът на JobТiger ще продължи да ви държи в течение на тенденциите с редовния си анализ на динамиката при предложенията за работа у нас.

 

 

Назад
JobTiger Banner
JobTiger Banner