Информация за пресата

Въпреки спад през м. април броят на обявите за работа се запазва висок

петък, 05 май 2023
 
 

От началото на годината броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 20%

Предложенията за работа са намалели с 5%, като в края на м. април те са малко над 49 000. Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger на годишна база също се наблюдава спад от 7% или 3500 обяви по-малко спрямо м. април 2022г. Въпреки това броят на обявите остава висок и все още нямаме причина за притеснения.

Противно на предходния м. март, през м. април се наблюдава лек спад на предложенията в почти всички сектори. Изключение прави секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“, в който, характерно за сезона, продължаваме да наблюдаваме ръст. Броят на обявите в този сектор е нараснал с 4% или 440 предложения повече.

Почти непроменен остава броят на обявите в сектор „Здравеопазване и фармация“. Предложенията в него са се увеличили с 25 (1% ръст).

При всички останали сектори броят на предложенията е намалял през м. април.

С най-голям спад са секторите „Производство“ (560 предложения по-малко, 7% спад) и „ИТ“ (460 предложения по-малко, 9% спад). След тях се нареждат секторите „Административни и обслужващи дейности“ (390 предложения по-малко, 7% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (330 предложения по-малко, 14% спад), „Строителство“ (310 предложения по-малко, 11% спад), „Търговия и продажби“ (250 предложения по-малко, 2% спад), „Логистика и транспорт“ (240 предложения по-малко, 5% спад) и „Маркетинг и реклама“ (110 предложения по-малко, 7% спад).

На годишна база изменението на обявите е илюстрирано на схемата по-долу. Продължава забележимият спад на предложенията в сектор ИТ“, като спрямо м. април 2022г. те са 3370 по-малко или спад от 45%.

Дялово разпределение

Като дял на предложенията през м. април силно обособени лидери са секторите  „Търговия и продажби“ с 23% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 20%. Обявите в тези два сектора формират почти половината от предлаганата работа в страната през м. април.

Следват секторите „Производство“ (14%) „Административни и обслужващи дейности“ (9,4%), „Логистика и транспорт“ (8,8%), „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (5%), „Здравеопазване и фармация“ (4,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  , „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 11% през м. април. Като брой те са малко над 3900.

Разпределението на тези предложения по сектори е: 60% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (7%).

Като дял през м. април обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 9% от всички обяви. 

 

Анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че от началото на годината предложенията от този тип са спаднали с 20%. Разбира се, тук е отличима връзката между тези обяви и обявите в сектор „ИТ“, в който спадът от началото на годината до сега е 23%.

На годишна база обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 34% или 2000 по-малко спрямо м април 2022г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял със 7%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-8%), Пловдив (-7%), Варна (-2%), Бургас (-1%), Русе (-4%) и Стара Загора (1%).

Като дял обявите за гр. София са 40%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през февруари е нараснал с 4%. Общият брой на този тип обяви е малко над 3000, което е 7% дял от всички обяви.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

 

Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner