Информация за пресата

Обявени са резултатите и спечелилите в конкурса за студентска стипендия на JobTiger 2007/2008 г.

вторник, 25 септември 2007
На 25 септември 2007, вторник, на пресконференция в Хотел Кристал Палас, гр. София бяха обявени резултатите и спечелилите в конкурса за студентска стипендия на JobTiger 2007/2008 г.
 
Условие за участие в конкурса тази година беше написването на есе на тема “С какво (ще) ме промени работата?”. В конкурса взеха участие 116 студенти от различни български университети. Участието в конкурса, както и спечелването на награда или стипендия не е обвързващо условие за работа в структурата на Джобтайгър ООД. С това компанията ни дава своя принос и пример за промяна на пазара на труда и за по-тесен и ползотворен диалог между младите хора и бизнеса.
 
За финалния кръг - устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю) – се класираха 6 кандидат-стипендианти.
 
Стипендията спечели:
  • Венцислава Станчева, УНСС, специалност „Финанси”.
Поощрителни награди, в размер на 250 лв еднократно, спечелиха:
  • Елия Атанасова, СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Социология”;
  • Лилия Моллова, УНСС, специалност „Маркетинг”.
Поощрителни награди, в размер на 100 лв еднократно, спечелиха:
  • Стела Градена, СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Икономика”;
  • Надежда Аргирова, УНСС, специалност „Финанси”;
  • Даниела Пеева, УНСС, специалност „Финанси”.
Стипендия "JobTiger" се учреди за първи път през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и младите специалисти и тяхната професионална реализация в България. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно и е за една учебна година (1 октомври - 30 юни).
В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.
JobTiger.bg е водещият български сайт за търсене и предлагане на работа. Учредената стипендия е продължение на социалната политика на фирмата. Други значими инициативи на Джобтайгър, насочени към професионалното развитие на младите хора, са: ежегодният форум “Кариери”, отворените обучения за студенти “Започни кариерата си с JobTiger и ...” и участие в създаването и подпомагане работата на университетски кариерни центрове.
 
За повече информация и пълният текст на есетата на победителите:
 
 
Статистика за активността на студентите в тазгодишния конкурс по университети:
 
 
Университет Участие в %
СУ "Св.Климент Охридски" 31%
УНСС 13%
Технически университет Варна 10%
Икономически университет Варна 6%
ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 4%
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 4%
Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград 3,50%
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” 3%
Пловдивски университет 2,50%
Аграрен университет Пловдив 2%
Бургаски свободен университет 2%
Минно-геоложки университет 2%
Национална художествена академия 2%
РУ «Ангел Кънчев» 2%
СА “Д.А.Ценов” - Свищов 2%
Специализирано висше училище по библиотекознание и ИТ - София 2%
Технически университет София 2%
Американски Университет в България 0,50%
Медицински университет " И. П. Павлов", Пловдив 0,50%
Международно Бисше Бизнес Училище 0,50%
Нов Български Университет 0,50%
УАСГ 0,50%
ХТМУ 0,50%
други 4%
 
Статистика по пол:
 
Жени – 96
Мъже – 20
Назад
ITCD