Pressreleases

Очаква се недостиг на половин милион мрежови специалисти в Eвропа до 2008 г.

Tuesday, 12 September 2006
Това показва най-мащабното изследване, правено до момента в Европа, което обхваща 31 страни от Източна и Западна Европа

До 2008 г. в Европа ще има недостиг от около половин милион специалисти в областта на мрежовите технологии, необходими за развитието на европейския бизнес. Това показва докладът от мащабно проучване, реализирано в 31 европейски държави от международната анализаторска компания IDC (International Data Corporation) по поръчка на Cisco Systems, Inc.

Липсата на достатъчно технологични умения ще достигне средно 15,8 % до 2008 г., което означава, че след две години в една трета от тези 31 държави тръсенето на мрежови специалисти ще надхвърли предлагането с повече от 20%. Най-голям недостиг ще има в Източноевропейските страни и най-вече в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

Тези резултати поставят бизнеса и обществения сектор пред сериозно изпитание, тъй като са знак за затрудненото навлизане на съвременните технологии и забавяне в икономическото развитие. Липсата на достатъчен брой подготвени кадри ще възпрепятства конкурентноспособността на Европа на световния пазар показва докладът. Съпоставяйки тази информация с прогнозите на IDC за развитие на мрежовите технологии (18% на година до 2008 г.), може да се очаква още по-голямо търсене на специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Държавите с най-ниски процентни показатели за недостиг на специалисти в областта на технологиите не трябва да остават спокойни, тъй като в много случаи зад тези проценти се крият хиляди хора в абсолютни стойности. Например, през 2008 г. във Великобритания ще има най-малка процентна липса на кадри - 9,3 %, което обаче за голям пазар, като Английския се равнява на около 40 000 души. В Украйна липсата ще бъде най-голяма като проценти – 33,5%, което обаче в абсолютни стойности се равнява на 28 000 души.

България се намира на 20-та позиция с недостиг на близо 1000 специалисти през 2005 г. (11.2%), .В следващите години проблемът ще се задълбочава. Според изследването през 2008 г. недостигът на квалифицирани кадри ще достигне 20.6%, което в абсолютни стойности означава липса на 3 000 специалисти.

Изводите на експертите са, че в някои страни бързите действия днес могат да доведат до значителни подобрения в кратък срок.

Липсата на квалифицирани кадри става още по-сериозен проблем и за работодателите: 80% смятат, че значението на мрежите ще нарасне в бъдеще. Също така, повече от 50% от фирмите посочват нарастваща нужда от IT служители с високи и многостранни бизнес умения, което показва, че подобна квалификация ще играе все по-голяма роля във вземането на решения в областта на мрежовите технологии.

Сред причините за недостига на квалифицирани кадри са широкото навлизане на модерните технологии в цяла Европа, бързото развитие на електронния бизнес (e-business), както и недостатъчния брой програми за обучение в европейските страни.

Освен да анализира търсенето и предлагането в мрежовите технологии, докладът, озаглавен “Уменията за работа с мрежи в Европа: Ще ограничи ли тяхната нарастваща липса конкурентноспособността на световния пазар”, дава информация и за очакваните нужди от мрежови специалисти и от сертифицирани специалисти в областта. Изследването взема предвид и миналите и бъдещите тенденции в наемането на служители. Най-важните резултати в това отношение са:
  • 70% от бизнес организациите споделят мнението, че квалификациите в областта на сигурността ще стават все по-важни в бъдеще; 69% очакват да нарасне значението на квалификациите в безжичните технологии, а 57% - на тези в IP телефонията. Тези резултати са почти еднакви навсякъде, независимо от региона и големината на компанията.
  • Организациите от обществения сектор най-малко използват мрежови технологии (57%), докато телекомуникационните компании са най-напреднали в това отношение (87%).
  • Сертификатите за квалификация са смятани за важни от 72% от Европейските организации, най-вече по време на набиране на персонал. Това важи с най-голяма сила за организациите от обществения сектор.
  • Проучването още показва, че една трета от анкетираните са наемали персонал в последните 12 месеца, като половината от тях твърдят, че им е било трудно да намерят точните хора с точните умения.

Източник: ‘Networking Skills in Europe: will an increasing shortage hamper competitiveness in the global market’, IDC, 2005
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner