Информация за пресата

Спад на обявите за работа във всички сектори през м. юли 2022г.

четвъртък, 04 август 2022

С най-голям спад продължава да бъде секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“

Броят на обявите за работа през м. юли е намалял с близо 6000 или 12% спрямо предходния м. юни.  Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. По-малко предложения за работа има във всеки един от секторите.

Това не бива да е повод за притеснения. Както спадът, който бе отчетен през м. юни, така и през м. юли основен фактор е летният почивен период, в който както работодатели, така и търсещи работа са по-малко активни на пазара на труда.

На годишна база отчитаме спад с 1% или около 500 предложения по-малко.

С най-голям спад продължава да бъде секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-25%). Броят на обявите в него е намалял с около 2000 и в края на юли наблюдаваме около 7000 активни предложения в този сектор.

След него, с най-голям спад са секторите „Здравеопазване и фармация“ (19%), „ИТ“ (-13%) и „Административни и обслужващи дейности“ (-11%).

Следват секторите „Производство“ (-10,3%), „Търговия и продажби“ (-10,1%), „Маркетинг и реклама“ (-9,9%), „Строителство“ (-8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-5%) и „Логистика и транспорт“ (-3%).

 

Дялово разпределение

Водещ с най-голям дял на предложенията продължава да бъде сектора „Търговия и продажби“ с 22%.

Поради по-големия спад на обявите в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, през м. юли той отстъпва второто място на сектора „Производство“ (дял 15%) и заема третото място с дял от 14%.

След тях се нареждат секторите „ИТ“ (13%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Строителство“ (5,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,8%),   „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

 

 

 

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели със 7% (300 предложения по-малко) спрямо м. юни. Те са малко над 5200 за страната или 13,1% от общия брой обяви.

По-голямата част от тези предложения (53%) продължава да бъде в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (5%).

 

Предлагане по градове

Според анализа на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, във всеки от водещите областни градове се наблюдава двуцифрен спад на обявите. Общият им брой в тези градове е намалял с 18%, като спадът във всеки град е както следва: София (-17%), Пловдив (-20%), Варна (-21%), Бургас (-27%), Русе (-16%) и Стара Загора (-13%).

Дяловото разпределение на обявите в тези градове остава същото като през м. юни. Общият брой на предложенията в тях е 72% от всички обяви, а разпределението във всеки от градовете е:  София (44%), Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през юни е малко над 2500 (8% дял от всички обяви). Както и при останалите показатели, броят на тези обяви също е намалял и те са със 7% по-малко спрямо предходния месец.

 

Исторически, всеки път когато се наблюдава влошаване на икономическите показатели, то е придружено с намаляване на предложенията за работа и повишаване на безработицата.

За момента не можем да считаме, че намаляването на обявите е резултат от състоянието на икономиката. Намираме се в третото тримесечие на годината, в което традиционно се отчита спад на предложенията за работа. Въпреки по-малкото обяви, техният брой все още е сравнително по-висок от този в периода преди началото на пандемията.

Ключов период през 2022 г. ще бъде последното тримесечие на годината (октомври - декември), като очакванията за момента са тогава да наблюдаваме по-нетрадиционен спад в предложенията за работа.

Екипът на JobТiger ще продължи да ви държи в течение на тенденциите с редовния си анализ на динамиката при предложенията за работа у нас.

Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner