Pressreleases

Стартира ежегодната кампания за набиране на средства “SOS-Детски селища в България”

Wednesday, 22 October 2003
Стартира ежегодната кампания за набиране на средства “SOS-Детски селища в България”, която ще продължи до 31 декември 2003 г.

www.jobtiger.bg e партньор по реализацията на кампанията за втора поредна година.

Дружество “SOS-Детски селища в България” вече 10 години е част от голямото SOS–семейство, което се грижи за деца, останали без родителска подкрепа.

Дейността на “SOS-Детски селища в България” е напълно в духа на държавната политика и Закона за закрила на детето за осигуряване на възможност на всяко дете да расте и се развива в семейна среда. В SOS–семейството децата са заобиколени от любов, топлина и подкрепа.

“SOS-Детски селища в България” осъществява дейността си на базата на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица.

Същността на кампанията:
МОБИЛТЕЛ предоставя безвъзмездно на “SOS-Детски селища в България” импулсен телефонен номер. Всеки, който набере

088 1722,

дарява цената за телефонния разговор на децата от “SOS-Детски селища в България”. Сумата, която позвънилите заплащат, се равнява на цената на едно обаждане към МОБИЛТЕЛ.


МОБИЛТЕЛ ЕАД ще предостави пълната стойност на приходите, получени от входящи обаждания, постъпили от абонати на МОБИЛТЕЛ ЕАД и други оператори (без ДДС) към телефонен номер 088 1722, в полза на дружество “SOS-Детски селища в България”.

Когато се обадите на номер 088 1722, вие можете да чуете изпълнения на децата от двете SOS-Детски селища в Трявна и Дрен.

Повече информация за “SOS-Детски селища в България” може да намерите на адрес: http://www.jobtiger.bg
Back
ITCD