• VI-ти форум „Български бизнес дни” на тема: „Българският бизнес в Европейския съюз”

  Monday, 29 September 2008
  На 24.09.08г в Централен военен клуб се проведе форум „Български бизнес дни”. Основната тема на шестото му издание беше: „Българският бизнес в Европейския съюз”.
  Програмата включваше три панела: Законови и нормативни изисквания в ЕС, Инвестиции, кредитиране и конкурентноспособност в рамките на ЕС и Съвременни тенденции в управлението на човешки ресурси. Форумът беше открит от Председателя на Комисията по икономическа политика в Народното събрание г-н Йордан Цонев. До участниците в работата на събитието беше получен поздравителен адрес от Министъра на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров и лично от депутата г-жа Елеонора Николова. Организатори на форума и инициатори за неговото създаване са Образователен бизнес център ХЕРМЕС и Агенция за подбор на кадри ХЕРМЕС.
   
  В дискусиите на събитието се включиха представители на Министерство на финансите, Национална агенция по приходите, Агенция митници, Български институт по стандартизация, Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция за малки и средни предприятия, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за хора с увреждания, Комисия по финансов надзор, Българска фондова борса, Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози, Българска банка за развитие, Хамилтър дейта сървисиз, Golden pages и ITV partner. В работата му взеха участие мениджъри на малки и средни български фирми.
   
  Особен интерес предизвикаха презентациите на: НАП по темата: „Политиката на Националната агенция по приходите за намаляване на административните трудности пред бизнеса”, представена от г-н Росен Бъчваров, Директор на Дирекция „Комуникации”; „Възможности и нормативни условия за застраховането в ЕС” на Комисията по финансов надзор – представена от г-жа Живка Славкова; „Българска банка за развитие – инструменти за подобряване достъпа на финансиране и експортните възможности на малките и средни предприятия” – представена от г-жа Захарина Тодорова и г-н Сашо Чакалски – Изп. Директор и Зам. Председател на УС; „Конкурентноспособност в рамките на Европейския съюз. БАРДА в подкрепа на бизнеса и работа по структурните фондове”, представена от г-жа Димитрина Тодорова – Изпълнителен директор на Българска асоциация на Агенции за регионално развитие на бизнес центрове; „Управление на промяната въз основа на screaning на персонала. Изграждане на мениджърски компетенции и лаборатория за развитие” – представена от Изп. Директор на ITV partner г-жа Цветелина Димитрова и други.
   
  Модератори на дискусиите бяха: г-жа Даниела Велкова – Управител на Образователен бизнес център ХЕРМЕС, г-н Светлозар Петров – Изп. Директор на JobTiger и г-н Златин Саръстов – управляващ съдружник в Amphora capital – инвестиционен банкер.