837 jobs
show

Директор на Филиал на територията на гр. Ямбол

Общинска Банка
Yambol
09.03.2023

Главен експерт в отдел „Счетоводство и отчетност на бюджетни организации“ в Дирекция „Финансово-счетоводна“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Експерт в отдел „Запори“ към дирекция „Операции“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Специалист банково обслужване във Филиал "Ямбол"

Общинска Банка
Yambol
09.03.2023

Гл. Експерт в отдел „Пазарен и операционен риск“ в дирекция „Риск“ – Централно управление

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Главен експерт в Дирекция „Риск“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Експерт в отдел „Методология и организация на процеси“ Дирекция „Операции“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Деловодител-архивар в Централно управление

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Експерт-оспорени плащания в отдел „Картов център“ към Дирекция „Информационни технологии“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Специалист продажби физически лица във филиал „Врабча“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Началник отдел „Оперативен надзор на инвестиционния посредник“, към дирекция „Съответствие“

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023

Специалист банково обслужване във Филиал "Врабча"

Общинска Банка
Sofia
09.03.2023
JobTiger Banner
JobTiger Banner