44 обяви
покажи

Стажант, Поддръжка на оборудване - гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Телекомуникационни услуги - гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Поддръжка на радио и ТВ станции - гр. Смолян

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Смолян
16.03.2020

Стажант, Мрежи и сигнали за пренос на Аудио и Видео услуги – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Управление на паспортна информация - гр. Варна

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Варна
16.03.2020

Стажант, Управление на паспортна информация - гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Архитектура и дизайн на ИТ решения – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант ИТ Поддръжка /Service Desk/ – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Експлоатация на приложения – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Сигурност - гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Човешки ресурси – Администриране на персонала – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020

Стажант, Човешки ресурси, Бизнес партньори – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
16.03.2020
Zaplatomer