6 обяви
покажи

Длъжности в дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
20.09.2021

Експерт в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, отдел „Методология и отчетност“

Българска народна банка
София
20.09.2021

Началник на отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
20.09.2021

Оператор, въвеждане на данни, информатик в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“

Българска народна банка
София
20.09.2021

Началник на отдел „Поддържане на информационните системи при крайните потребители“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
20.09.2021

Експерти в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, отдел „Администриране на Фонда за преструктуриране на банките“

Българска народна банка
София
27.08.2021
VCD