9 обяви
покажи

Участъков инспектор в жп транспорта

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
12.02.2024

Експерт/неключов подготовка и проектиране

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
12.02.2024

Експерт/неключов Проектиране и оперативна съвместимост

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
12.02.2024

Експерт/неключов сгради, съоръжения и контрол на строителството

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
12.02.2024

Главен експерт/ключов Координация с други проекти

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
09.02.2024

Главен експерт/ключов верификация на разходите и финансова отчетност

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
09.02.2024

Главен експерт/ключов Координация на договорите

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
09.02.2024

Главен експерт в служба „Трудова медицина”

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
02.02.2024

Главен експерт в отдел „Мониторинг”

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
София
02.02.2024
NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner