ЕВН България ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант „Център по безопасност“
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант „Център по безопасност“

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Ref.No. CB/Int/2018

Отговорности

• Запознаване с основните дейности, свързани с безопасността в дружествата от групата EVN
• Обработка на текстови файлове и подготовка на презентационни материали на тема безопасност
• Самостоятелно разработване на теми, свързани с безопасност и тяхното съгласуване
• Работа по проекти в координация с други организациони единици

Изисквания и необходими умения

• III или по-горен курс на обучение в електротехническа или техническа специалност
• Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, PowerPoint
• Английски език на добро ниво
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип


Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.
Очакваме вашите документи изпратени чрез бутона "Кандидатстване".

Ние Ви предлагаме

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.


Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

*
*}