Оперативен счетоводител
Sofia
full-time

Оперативен счетоводител

Sofia full-time

Job Description

Търговска и маркетингова компания с основна дейност внос, износ, популяризиране и дистрибуция на кафе и кафе оборудване с развита експортна дейност посредством свои ексклузивни партньори за дистрибуция в Европа.

Задължения:
- Издаване на фактури за износ, месечни фактури след отчет на вендинг автомати
- Фактуриране на оборот от вендинг автомати с банково плащане
- Създаване на платежни нареждания за разплащания в страната и чужбина
- Осчетоводяване на фактури за продажби, транспорт и митнически декларации от внос и износ
- Осчетоводяване на каса и водене на касова книга
- Изготвяне счетоводни справки за продажбите на стока в различни обекти
- Изписване счетоводно стоки, продадени през машини на операторски принцип
- Следене на счетоводна складова наличност – консумативи, части, машини
- Фактуриране на остатъчните количества стоки с цел равняване към реалните количества
- Начисляване на счетоводна амортизация
- Подготвяне на документи при проверки и ревизии
- Участие в равняване на салда по сметки и приключаване на финансова година

Изисквания:
- 4+ години опит в счетоводство
- Опит в търговски компании
- Опит в сферата на бързооборотните стоки е плюс

Компанията предлага:
- Добри условия на работа
- Възможност за усъвършенстване
- Коректно отношение
- Работа в динамичен екип
- Осигурен транспорт до офиса

If you are interested in our proposal and it matches your profile, please send a CV using the online application form!

We thank all interested applicants, but we will only contact a short list of them!
JobTiger is a Bulgarian online job board and licensed recruiting company (License No.1604, 07.06.2013 - 07.06.2018). 07.06.2013 - 07.06.2018)