Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант управление на стойността от клиенти – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант управление на стойността от клиенти – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Клиентско изживяване ние търсим аналитичен и креативен кандидат, който да заеме позиция Стажант управление на стойността от клиенти. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Участва в подготовката на кампании и прилагането на стратегии за придобиване, развиване и запазване на клиентите на компанията
• Следи и изготвя отчети с резултати от проведени кампании и поведението на клиентите на компанията
• Участва активно в програмата за Лоялни клиенти като подпомага дейностите свързани с комуникация с партньори, подготовка на кампании и популяризиране на програмата

Изисквания и необходими умения

• Завършен 3-ти курс по Маркетинг, Телекомуникации, Стопанско управление или Икономика
• Отлична компютърна грамотност – MS Office
• Отлично владеене на английски език
• Много добри аналитични и комуникативни умения
• Интереси в областта на маркетинга

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.