БОН EООД
Асистент на Управителя/ Офис мениджър
Gabrovo, Veliko Tarnovo
full-time

Асистент на Управителя/ Офис мениджър

Gabrovo, Veliko Tarnovo full-time

About us

Бон ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада.
Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.
Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.

Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.
За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията:Responsibilities

Основни отговорности:
• Работи в тясно сътрудничество с Управителя на фирмата, като подпомага изпълнението на различни задачи, свързани с развитието на Компанията;
• Ръководи и координира цялостната дейност в офиса на Управителя;
• Осъществява комуникация с ключовия персонал на Фирмата, както и с външни и вътрешни експерти, съобразно поставените задачи от Управителя;
• Координира проекти и администрира документи, следи срокове по изпълнение на задачи, които директно се ръководят от Управителя;
• Проучва и анализира бази данни и събира информация, когато това се изисква от Управителя.

Requirements and necessary skills


• Да има повече от 3 годишен опит на подобна позиция;
• Да владее писмено и говоримо английски или немски език;
• Да има поне 6 месеца престой в чужбина;
• Да има отлична писмена и говорима грамотност по български език;
• Да притежава отлични умения за работа с офис пакети - Word, Excel, PowerPoint.

Личностни качества:
• Да иска да се учи и развива;
• Да притежава добри организаторски и комуникативни умения;
• Да може да работи самостоятелно, да бъде инициативен и да притежава чувство за приоритети;
• Да може да работи в екип и да носи лична отговорност.We offer

Ние Ви предлагаме:
• Дългосрочен шанс за развитие;
• Регулярни обучения и семинари, водени от чуждестранни ментори;
• Работа във висококвалифициран млад и мотивиран колектив;
• Здравословна приятелска атмосфера и силно зачитане на мнението на всеки от екипа;
• Висок морал, социална политика и фирмена култура;
• Отлично трудово възнаграждение;
• Възможност да работите директно с Управителя на фирмата и с останалия ключов персонал.Ако желаете да доразвиете организационните си качества и да овладеете допълнителни компетенции;
Ако желаете да повишите нивото на средата си и да се заобиколите със знаещи и можещи професионалисти;
Ако желаете да попаднете на място, което ще Ви гарантира възможности за непрекъснато надграждане и израстването Ви като професионалист,

Моля изпращайте CV, снимка и мотивационно писмо чрез бутона "Кандидатстване".


Краен срок за подаване на документите 31 март 2018 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


* Централният офис на фирмата е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен безплатен транспорт от гр. Велико Търново и гр. Габрово и гр. Севлиево.