Адвокатско дружество Георгиев Тодоров и Ко.
Юридически секретар
Sofia
full-time

Юридически секретар

Sofia full-time

Responsibilities

- пълно секретарско обслужване на юристите, включително свързване по телефона, изготвяне и копиране на документи, подреждането им в папки, изпращане на поща по факс или електронна поща, организиране на изпращането на куриерски и други пратки, поднасяне на кафе и напитки;
- създаване и актуализиране различни база данни;
- осъществяване координация по възложени проекти и други подобни;
- цялостно организиране на конференции, семинари, пътувания;
- преводаческа дейност;
- упражняване контрол върху изправното функциониране на комуникационните и технически средства
- отговорност за съхраняването на всички видове координати и информация за фирмите и хората, с които работят юристите;

Requirements and necessary skills

- отличен писмен и говорим английски език;
- сходен опит;
- отлични компютърни умения (MS Office);
- способност да вземате решения и да се справяте със стресови ситуации;
- координаторски умения и работа в екип;
- лоялност, прецизност и старание;

We offer

- Стартова работна заплата чисто 2200 лв.+ 13та и 14та работни заплати, бонуси;
- отлични условия за работа в модерна и динамична среда;
- подходящо обучение;
- работа във фирма с обширен международен опит и контакти.

Моля изпратете CV с актуална снимка до 1-ви юни 2018.
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените кандидати!
*
*}