Finance VIP
Оперативен счетоводител, ТРЗ
Sofia
full-time

Оперативен счетоводител, ТРЗ

Sofia full-time

About us

ФИНАНС ВИП ООД предлага счетоводни услуги, правни услуги, регистрация на фирми, данъчни и правни консултации и др. за София и цяла България.

Responsibilities

Оперативен счетоводител, ТРЗ и осигуряване.
- oбработка на финансово-счетоводни документи при спазване на вътрешнофирмените правила и нормативните изисквания;
- подготовка на документи за разплащания по банков път;
- изготвяне на справки, годишни и периодични отчети за целите на ръководството;
- участия в ревизии, проверки, годишно приключване и одити;
познава нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч.
- назначаване на нови служители по КТ;
- прекратяване на трудови договори;
- изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите, които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати;
- основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване;
- работа с програмен продукт за изчисляване на работни заплати БИЗНЕС НАВИГАТОР или друг.

Подходяща е за начинаещи и работещи, които имат знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.

Requirements and necessary skills

- Бакалавър, Магистър, Подходяща е за начинаещи и работещи, които имат знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.
- Предишен опит на счетоводна позиция минимум 1 година и добро познаване на нормативната база;
- Добра компютърна грамотност – счетоводен софтуер БИЗНЕС НАВИГАТОР, MS Office , онлайн банкиране;
- Фокус към детайла, желание за работа в екип и комуникативност са качества, ключови за позицията.

We offer

Обучение и квалификация
Virtual Career Days