Датамакс АД
Проектант на информационни системи
София
длъжност на пълно работно време

Проектант на информационни системи

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме ДАТАМАКС АД, част от Датамакс систем холдинг АД, в който към момента работят над 200 човека. Централата на холдинга се намира в центъра на гр.София, а регионалните офиси присъстват в почти всеки град в България. Компанията ДАТАМАКС АД има над 20 годишен опит в разработването и внедряването на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Наши клиенти са български и международни частни и държавни компании, като основно това са банкови и финансови институции.

Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване, търсим да присъединим към екипа си Проектант на информационни системи, който ще идентифицира и анализира бизнес изискванията на клиенти и разработва функционални спецификации.

Вашите задължения:
• Идентифицира и анализира бизнес нуждите на клиентите във връзка с разработване и въвеждане на нови системи, функционалности, промени на съществуващите или друго;
• Формулира и документира тези изисквания в техническа документация така, че да отговарят на системните принципи и техническите възможности;
• Осъществява ефективна комуникация между клиентите и развойното звено за постигане на оптимални бизнес решения;
• Участва в процеса по внедряване и тестване на готовия софтуерен продукт.

Нашите изисквания:
• Завършено висше техническо или икономическо образование;
• Познания на принципите на системния анализ и жизнения цикъл на софтуерните продукти;
• Предимство е опит в програмирането;
• Работа в екип;
• Умение за бързо придобиване на нови знания и умения.
• Познания в областта на UML, RUP и AUP ще се считат за предимство.


Това, което Ви предлагаме:
• Отлично заплащане спрямо опита и квалификацията;
• Допълнителни социални придобивки;
• Работа по големи и интересни проекти, с възможност за пренасочване към други проекти и отдели в компанията, ако желаете;
• Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара;
• Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;
• Гъвкаво работно време, което позволява спокоен баланс с личните ангажименти и интереси;
• Възможности за обучение за тези, които търсят и искат развитие.

Ако търсите промяна или ново начало.
Ако искате да се развивате и усъвършенствате.
Ако искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера.
Ако за Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита, заповядайте при нас.

Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Датамакс АД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
Датамакс АД, ЕИК 831257470, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16
С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.

Virtual Career Days