Райфайзенбанк (България) АД
Специалист в отдел Трежъри/ Управление на активи и пасиви
София
длъжност на пълно работно време

Специалист в отдел Трежъри/ Управление на активи и пасиви

София длъжност на пълно работно време

За нас

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители.

Отговорности

Ако Вие имате:
- Висше икономическо образование специализация Икономика/Финанси/Статистика
- Минимум 2 години опит на подобна позиция (във финансова институция)
- Познания в областта на финансовите инструменти, тяхното моделиране, пазарно поведение и нормативните разпоредби (на ЕЦБ и БНБ), регламентиращи транзакциите с тях
- Отлични компютърни (MS office) и програмни умения (SQL)
- Отлично владеене на английски език
- Аналитична мисъл и математически умения
- Отлични комуникативни и организационни умения


И искате да:
- Наблюдавате и управлявате пазарните и ликвидните (средносрочни, дългосрочни, включително риска в рамките на деня) рискове в банката
- Разработвате модели и алгоритми за управление на рисковете, свързани с активите и пасивите
- Работите с финансови инструменти с цел управление на ликвидността
- Изготвяте справки, отчети и анализи, свързани с дейността по управление на активите, пасивите и ликвидността
- Поддържате актуалността на бази-данни, свързани с работата на отдела
- Участвате в процеса на бюджетиране и планиране
- Отговаряте за организацията на регулярни и нерегулярни срещи и комитети
- Участвате в процеса по установяване на нови продукти в институцията
- Съдействате за гладко протичане на процесите както на вътрешен и външен одит, така и на надзорен преглед

Ние Ви предлагаме

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта на преференциални условия
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
See in Zaplatomer.bg