Лидл България ЕООД & КО. КД
Младши консултант ИТ Бизнес решения (м/ж)
с. Равно поле
длъжност на пълно работно време

Младши консултант ИТ Бизнес решения (м/ж)

с. Равно поле длъжност на пълно работно време

За нас

Лидл се отличава с бърз и постоянен растеж. С над 10 000 филиала ние сме сред десетте водещи европейски пазарни лидери в областта на търговията на дребно с хранителни и нехранителни стоки. В ежедневната си работа се придържаме към ясни принципи:
• уважение и коректност определят общуването, както и действията ни;
• приятната работна атмосфера е най- добрата предпоставка за удовлетворени служители и успехи в работата.
В света на търговията всеки ден е изпълнен с предизвикателства. И специално при нас в Лидл – защото ние сме удовлетворени едва тогава, когато са доволни нашите клиенти.

Отговорности

• Вие отговаряте за поддръжката на проектите в областта на търговските, филиални и складови системи.
• Занимавате се с разработването и развитието на международни проекти.
• Към Вашите задължения спадат поддръжката на софтуерни системи (обучения, съпорт и т. н) и разработването на специфични за страната изисквания, както и изготвяне на функционални спецификации.
• Вие анализирате, оценявате, дефинирате и документирате вътрешни организационни и работни процеси.
• Разработвате ръководства за потребители и описания на приложения.
• Ваши задачи са тестването и въвеждането на нови/променени софтуерни модули, както и проверка на системите и технически грешки.
• Също така изпълнявате и функцията на системен администратор.

Изисквания и необходими умения

• Имате завършено висше образование – като предимство е профил Информатика / Икономическа информатика.
• Проявявате интерес и разбиране към организационните структури и вътрешнофирмените процеси.
• Имате познания в областта на техническите системи и структури.
• Притежавате отлични организационни и комуникативни умения и работите добре в екип;
• Владеете английски език на добро ниво /мин. B1/.
• Предимство е ползването на немски език.

Ние Ви предлагаме

• Въвеждащо обучение, което Ви е необходимо за бъдещата работа, като системно и задълбочено Ви запознаваме с Вашите задачи.
• Приятна работна атмосфера в един мотивиран екип с ориентация към служителя и персонално развитие, което се отличава с насоченост към задачите и професионална квалификация.
• Стартово заплащане в размер на 2 900 лв. бруто + ваучери за храна в размер на 60 лв./месечно + допълнително здравно застраховане;
• Работно място – с. Равно поле, общ. Елин Пелин (организиран служебен транспорт).

Привлякохме ли интереса Ви?
Тогава кандидатствайте чрез онлайн-формуляра към обявата, като посочите възможно най-ранната дата за постъпване на работа.

Ще бъдат разглеждани само кандидатурите, към които има приложена автобиография.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност, както и при съблюдаване на пълна защита на личните Ви данни според новата регулация на ЕС и действащото българско законодателство.
Teleperformance Greece