Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Главен експерт в сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”
Ботевград
full-time
Zaplatomer.bg