Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Главен експерт в сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”
Ботевград
длъжност на пълно работно време
Zaplatomer.bg