Holiday Inn Sofia
Служители в отдел Хотелско домакинство - без опит
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg