ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Mладши експерт – организиране на обучения и форуми
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg