еКонсултинг ООД
Софтуерен разработчик
Русе
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Софтуерен разработчик

Русе full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

еКонсултинг ООД е фирма е основана през далечната 2001 година. През дългогодишна си история фирмата специализира в разработка на високо технологични Интернет и мултимедийни приложения.

Responsibilities

Съставя алгоритми и разработва определени програми или части от тях. Проектира, разработва, въвежда, адаптира и поддържа програмни продукти и системи. Подготвя документацията и инструкциите за използването на програмните продукти и системи. Организира функционирането на компютърните мрежи и системи и тяхната защита. Участва при избора и въвеждането на компютърното оборудване. Обучава персонала за работа с компютърното оборудване и с програмните продукти и системи. Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Requirements and necessary skills

1. Microsoft Visual Studio 2015 or later
2. Добро владеене на различните .NET технологии. C#.
3. Базисни познания на технологиите на Microsoft за разработка на софтуер под Windows.
4. Базисно познания по HTML, CSS, JS

Плюсове
1. Добро владеене на Английски език
2. Познаване на CVS, SVN, JIRA
3. Познаване на Visual C++
4. Mobile development - XCode, Adroid Studio, Xamarin
5. Windows Presentation Foundation (XAML), Xamarin Forms,
6. ffmpeg, UPnP, DLNA specifications, Linux and Mac development

We offer

1. Атрактивно възнаграждение
2. Бонус програми
3. Работа в група с опитни специалисти
4. Поглед върху последните технологии в областта на мултимедията и Интернет технологиите
5. Разработка на индивидуални проекти
6. Интернационална работна среда
Zaplatomer.bg