Проектант
София
длъжност на пълно работно време

Проектант

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Проектиране на електро проекти

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
- пълна проектантска правоспособност;
- умения за чертане на AutoCAD;
- завършено висше образование - електрообзавеждане или телекомуникации
Zaplatomer.bg