Силвър Стар Ритейл ЕАД
Активен търговец на резервни части
Варна
длъжност на пълно работно време

Активен търговец на резервни части

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив, Варна и Бургас. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако работата „зад бюро“ не е Вашата сила, проактивен сте и обичате да шофирате интензивно,

ако умеете да продавате и ежедневният контакт с много хора Ви зарежда,

ако успявате да постигате поставените цели и спазвате стриктно поети ангажименти,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация Варна като:
АКТИВЕН ТЪРГОВЕЦ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Отговорности

- Наблюдение и анализ на пазара за резервни части в Североизточна България, вкл. Варна
- Изготвяне на стратегия за обслужване на определени райони и/или клиенти
- Активна продажба и консултиране на (ключови) клиенти за резервни части, консумативи и услуги, а също и директно - през гише (по заместване)
- Изготвяне на прилежаща документация, в т.ч. оферти, договори, споразумения и работа с електронни каталози (за Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо)
- Обработка на запитвания от страна на настоящи и/или потенциални клиенти
- Водене на ежедневна отчетност и постигане на зададени (качествени и количествени) цели

Изисквания и необходими умения

- Задължително завършено висше образование
- Предишен опит като търговски представител – мин. 1 година (предимство – в автомобилния бранш)
- Активен шофьор (категория B), с възможност за регулярни дневни командировки в Североизточна България
- Умения за самоорганизиране, комуникативност и дисциплинираност
- Работа с MS Office, вкл. Excel

Като предимство при подбора по документи ще се считат:
- предишен опит при работата с електронни каталози за резервни части;
- задълбочени технически познания за автомобилите;
- владеене на английски език за работа с електронни каталози и уеб-базирани платформи.

Ние Ви предлагаме

- Ще може да увеличавате допълнително размера на възнаграждението си и ще разполагате с известна свобода при организиране на работния ден
- Ще работите на трудов договор с 25 дни платен годишен отпуск
- Ще придобиете познания при работа със специализиран софтуер (SAP)
- Ще получите обучение според стандартите на Даймлер АД (производител на Мерцедец-Бенц, Сетра и Фузо)
- Ще имате възможност за дългосрочно и сигурно сътрудничество
- Ще продължите кариерното си развитие с официалния дилър на Даймлер АД за България, докосвайки се до световни, ноу-хау стандарти на работа


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията (SPa_Vn_0519), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.
HRW 2019