Хай Уей Джобс ООД
Еколог
Plovdiv
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Еколог

Plovdiv full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Хай Уей Джобс ООД е лицензиран посредник за намиране на работа в България и чужбина. Ние предоставяме цялостни аутсорсинг решения в областта на Човешките ресурси - подбор на персонал, кратковременни и дългосрочни решения за набавяне на работна сила, професионални консултации във връзка с преструктуриране на бизнес процеси, кариерно развитие и промяна.

За наш клиент, голяма производствена компания, извършваме подбор за позицията
ЕКОЛОГ

Responsibilities

●Участва в изготвяне и реализиране на политиката на дружеството по отношение на опазване на околната среда
● Осъществява комуникация с ИАОС, РИОСВ, БДИБР
● Осигурява изпълнение на ангажиментите на дружеството, произтичащите от съвместната дейност с институциите по опазване на околната среда
● Поддържа системата за управление на околната среда

Requirements and necessary skills

● Висше образование, квалификация - еколог
● Познаване на нормативната уредба по опазване на околната среда
● Добра компютърна грамотност MS Office (Excel, Word)
● Опит като еколог в производствено предприятие или орган за контрол на околната среда.

We offer

● Добро възнаграждение
● Осигурен служебен транспорт до местоработата и обратно
● Много добри условия за труд и почивка, нова и модерна техника на работното място

Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме с цел подбор за тази или друга позиция за срок от 6 месеца, освен ако Вие изрично не изявите Вашето несъгласие.
Хай Уей Джобс ООД е регистриран посредник за подбор на персонал с лиценз № 1821.