Al-Nuaimi Group
Камериер / Камериерка
Sofia
full-time

Камериер / Камериерка

Sofia full-time

Responsibilities

Поддръжка хигиената в определените обекти и помещения.
Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни брошури.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Отговаря за качеството на хигиената и нивото на обслужване.
Организира графиците на останалите работници свързани с поддръжка на работните помещения.

Requirements and necessary skills

Задължително условие е владеенето на филипински език.
Careerdays.bg