Камериер / Камериерка
София
длъжност на пълно работно време

Камериер / Камериерка

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Поддръжка хигиената в определените обекти и помещения.
Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни брошури.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Отговаря за качеството на хигиената и нивото на обслужване.
Организира графиците на останалите работници свързани с поддръжка на работните помещения.

Изисквания и необходими умения

Задължително условие е владеенето на филипински език.
Careerdays.bg