Поверително
Монтажник
София
длъжност на пълно работно време

Монтажник

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Бараж Констръкшън“ ЕООД обявява 5 свободни работни места за позиция МОНТАЖНИК.

Описание на позицията

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Монтаж на предварително изработени в завод метални конструкции с различен размер. Конструкциите са на болтове или на заварка, но от тях се очаква да могат да правят монтажни заварки. Основното заваряване се прави от правоспособни заварчици.
2. Изработка на дребни метални конструкции на обекта
3. Монтаж на сандвич панели и окомплектовки /пагонаж / за тях
4. Монтаж на покривна ЛТ ламарина

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда и противопожарна безопасност.
3. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да разчита всички видове монтажни чертежи за конструкции, панели, покривна ламарина.
2. Да знае различните видове метални конструкции, покривна ламарина, панели.
3. Да знае разходните норми и изчислява количества.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – средно с професионална квалификация или при липса на документи точка 2.
2. Професионален опит – минимум шест месеца стаж по специалността или предишен опит с минимум шест месеца трудов договор.

VI. МЕСТОРАБОТА
1. Позицията включва обекти в цялата страна - мобилна месторабота в различни райони на страната съгласно обектите за работа на фирмата и проектите за изпълнение.
2. МЕСТОРАБОТА – СОФИЯ

VII. УСЛОВИЯ НА РАБОТА
1. Конкурентна работна залата
2. Работно време: сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин. и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора: договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване.

Повече информация относно заплащането и условията за работа ще бъде обсъдена с избраните кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.

Careerdays.bg