Not disclosed
Работник по част ВиК
Sofia
full-time

Работник по част ВиК

Sofia full-time

About us

„Бараж Констръкшън“ ЕООД обявява 5 свободни работни места за позиция РАБОТНИК по част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Job Description

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Площадкова канализационна мрежа - Изграждане и монтаж на бетонови шахти, направа на кюнета, монтаж на ПВЦ и бетонови канализационни тръби, монтаж и подвързване на дъждоприемни шахти и линейни отводнители и т.н.
2. Площадков водопровод - Изграждане на водопроводи от полиетиленови тръби /включително заваряването им/, монтаж на площадкови спирателни кранове, монтаж на пожарни хидранти и т.н.
3. Сградна канализационна и водоснабдителна мрежа - направа на сграден водопровод от полипропиленови тръби /включително заваряването им/, направа на сградна канализация от ПВЦ или чугунени тръби, монтаж на санитарно оборудване /мивки, тоалетни чинии, писоари, смесители за мивки, душове и др./
4. Сграден пожарен водопровод- направа на водопровод от поцинковани тръби и монтаж на пожарни касети.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда и противопожарна безопасност.
3. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да разчита спесификацията на елементите към възложената работа.
2. Да познава видовете водопроводни и канализационни мрежи, пожарни водопроводи, сградна и водоснабдителна мрежа.
3. Да знае устройството и начините на работа с машини и приспособления за при водопроводните и канализационни мрежи, както и пожарни водопроводи и касети.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – средно с професионална квалификация или при липса на документи точка 2.
2. Професионален опит – минимум шест месеца стаж по специалността или предишен опит с минимум шест месеца трудов договор.

VI. МЕСТОРАБОТА
1. Позицията включва обекти в цялата страна - мобилна месторабота в различни райони на страната съгласно обектите за работа на фирмата и проектите за изпълнение.
2. МЕСТОРАБОТА – СОФИЯ

VII. УСЛОВИЯ НА РАБОТА
1. Конкурентна работна залата
2. Работно време: сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин. и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора: договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване.

Повече информация относно заплащането и условията за работа ще бъде обсъдена с избраните кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.

Careerdays.bg