Not disclosed
Асистент Логистика
Sofia
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Асистент Логистика

Sofia full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Tърговия с бързооборотни стоки.

Responsibilities

- Планира, организира, контролира и анализира доставките на стоки, изготвя справки за стокови наличности, следи за повишаване на нивото на обслужване на клиентите;
- Активно участва в работата и съдейства на мениджърите от Търговски отдел и доставчиците при разработването и изпълнението на нови програми и активности и въвеждане на нови продукти;
- Координира и контролира работата между складовете на компанията в сраната и доставчиците;
- Осигурява необходимите количества стоки за продажби;
- Контролира доставките за ключови клиенти, като следи за навременното изпълнение на заявките по определения график, спазването на асортиментите и количествата.

Requirements and necessary skills

Образование – средно или висше
- Опит на подобна позиция се счита за предимство
- Компютърна грамотност MS Office - Excel и Word
- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)

We offer

- Работа в бързоразвиваща се, водеща търговска компания;
- Динамична работна атмосфера, среда от професионалисти;
- Повишаване на квалификацията;
- Конкурентно възнаграждение.
- Социални придобивки.
Careerdays.bg