Музейко ЕООД
20 - 50 служителя Apply
Счетоводител - касиер
Sofia
full-time

Счетоводител - касиер

Sofia full-time

About us

Музейко е първият Детски научен център в България и на Балканите и е сред най-големите в Европа. Предлагаме над 130 интерактивни научни инсталации и огромно разнообразие на образователни програми за деца, родители и училищни групи. Вече над 300,000 посетители са се докоснали до чудесата на науката от откриването. Музейко е финансиран и продължава да се подкрепя от Фондация Америка за България.
Музейко играе важна роля в модерното образование на 21 век, осигурявайки място, където да събудим любопитството на децата и техния интерес към наука, технологии и изкуство. Ние провокираме децата да мислят, създават, учат, рискуват и успяват и ги подготвяме за бъдещи лидери и предприемачи.

Responsibilities

Предлаганата длъжност е за 40 работни часа на седмица, на базата на сумирано работно време, със заетост включително събота и неделя.

Основни задължения:
- Организира оборота от документи в офиса, като издава входящи/изходящи номера и помага за подреждането и съхранението на папки.
• Комуникира с външни доставчици, партньори, клиенти, одитори и институции относно документалните и процедурни изисквания.
• Извършва проверки на предстоящите за плащане фактури за наличие на придружаващи документи и подписи съгласно вътрешните процедури.
• Проверява регулярно вътрешните системи за регистрация на приходи.
• Събира, проверява, архивира и комуникира към счетоводната фирма всички първични счетоводни документи и съпътстващи документи и справки съгласно законовите, проектни или вътрешнофирмени изисквания, стандарти и процедури, свързани с доставки, задължения, плащания, приходи и вземания от клиенти, включително проследява сроковете и издава фактури.
• Съдейства при инвентаризации.
• Продава билети за вход, годишен абонамент, други услуги и стоки от магазина.
• Отговаря за касовите обороти и наличности, съгласно законовите изисквания.
• Изготвя дневни, седмични и месечни отчети за извършените продажби.
• Отговаря за предаване на касовия оборот на Финансов директор/Отговорник инкасо.


Requirements and necessary skills

Изисквания и необходими умения
- Завършено образование в областта на счетоводство или финанси
- Счетоводен опит
- Отлични способности за работа с компютър и офис техника.
- Предишен опит на сходна позиция.
- Много добри способности за комуникация и работа в екип.
- Добро владеене на английски език.
- Инициативност и готовност да работи по график, вкл. събота и неделя.
- Умение да запазва спокойствие под напрежение и в кризисни ситуации.
- Предимство е опит в отчитане на проекти.

We offer

Ние Ви предлагаме
• Работа в единствения детски научен център на Балканите.
• Уникална и много позитивна работна среда.
• Гъвкаво работно време, с възможност за работа през уикендите.
• Възможност за разнообразни работни ангажименти и развитие.