Not disclosed
Специалист информационни технологии
Sofia
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Специалист информационни технологии

Sofia full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Ние сме голяма търговска фирма, утвърдена на пазара. За нашия ИТ екип търсим ново попълнение!

Responsibilities

- Инсталира и поддържа информационни технологии, системи и мрежи.
- Предоставя обучение, указания, консултации, съвети и техническа помощ в използването на информационните и комуникационните технологии и продукти.
- Отговаря за първо ниво на поддръжка за инциденти, свързани с информационното обслужване.
- Участва в проекти, засягащи информационната сигурност с цел осигуряване на адекватна защита на крайните решения.
- Консултира служителите относно изпълнението на изискванията за информационна сигурност.
- Отговаря за администрирането на софтуера за продажби „Детелина“ което включва изготвяне на необходими справки за касиери, продажби и наличности, както и създаване преместване изтриване на акаунти от системата.
- Извършва мониторинг върху системите в компанията.
- Инсталира и поддържа операционни системи и приложен софтуер.
- Анализира и разрешава хардуерни и софтуерни проблеми — отдалечено (по телефон, със средства за отдалечен достъп) и на място.
- Провежда първоначален инструктаж на новопостъпилите служители за работа с вътрешно-ведомствените информационни и комуникационни технологии, системи и ресурси.

Requirements and necessary skills

- Образование в областта на информационни технологии или телекомуникации, математика, информатика, технически науки, електроника, електротехника и автоматика или друга подходяща.
- Трудов стаж в областта на информационните технологии на аналогична длъжност.
- Умение за работа в екип и отлични комуникационни умения; аналитичност; организираност; стресоустойчивост; прецизност.
- Технически умения: Windows servers, Windows Active directory, VMware и други виртуализиращи инфраструктурни решения. Опит в работа с бизнес приложения.
- Силно изявено клиентоориентирано поведение, готовност за непрекъсната работа с вътрешни клиенти.

We offer

- Възможност за реализация в пазарен лидер;
- Постоянство и коректност в трудовите отношения;
- Работа в дружелюбен и прогресивен екип;
- Офис с централно местоположение.