Поверително
Специалист информационни технологии
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Специалист информационни технологии

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Ние сме голяма търговска фирма, утвърдена на пазара. За нашия ИТ екип търсим ново попълнение!

Отговорности

- Инсталира и поддържа информационни технологии, системи и мрежи.
- Предоставя обучение, указания, консултации, съвети и техническа помощ в използването на информационните и комуникационните технологии и продукти.
- Отговаря за първо ниво на поддръжка за инциденти, свързани с информационното обслужване.
- Участва в проекти, засягащи информационната сигурност с цел осигуряване на адекватна защита на крайните решения.
- Консултира служителите относно изпълнението на изискванията за информационна сигурност.
- Отговаря за администрирането на софтуера за продажби „Детелина“ което включва изготвяне на необходими справки за касиери, продажби и наличности, както и създаване преместване изтриване на акаунти от системата.
- Извършва мониторинг върху системите в компанията.
- Инсталира и поддържа операционни системи и приложен софтуер.
- Анализира и разрешава хардуерни и софтуерни проблеми — отдалечено (по телефон, със средства за отдалечен достъп) и на място.
- Провежда първоначален инструктаж на новопостъпилите служители за работа с вътрешно-ведомствените информационни и комуникационни технологии, системи и ресурси.

Изисквания и необходими умения

- Образование в областта на информационни технологии или телекомуникации, математика, информатика, технически науки, електроника, електротехника и автоматика или друга подходяща.
- Трудов стаж в областта на информационните технологии на аналогична длъжност.
- Умение за работа в екип и отлични комуникационни умения; аналитичност; организираност; стресоустойчивост; прецизност.
- Технически умения: Windows servers, Windows Active directory, VMware и други виртуализиращи инфраструктурни решения. Опит в работа с бизнес приложения.
- Силно изявено клиентоориентирано поведение, готовност за непрекъсната работа с вътрешни клиенти.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за реализация в пазарен лидер;
- Постоянство и коректност в трудовите отношения;
- Работа в дружелюбен и прогресивен екип;
- Офис с централно местоположение.