Хорайзънс България ЕООД
Microsoft Dynamics 365 Консултант
София
full-time

Microsoft Dynamics 365 Консултант

София full-time

About us

„Хорайзънс България“ е водеща компания за набиране на персонал с 16-годишен опит на българския пазар, специализирана в средни мениджърски и експертни позиции. С нашия опит и подход на кариерни консултанти ние сме в състояние да допринесем за професионалното и личностното развитие на кандидатите, като им предоставим възможности, в които да демонстрират своя потенциал и умения.

Наш клиент е българска компания, предоставяща информационни решения за управление на бизнеса. Поради разширяване на техния екип търсим професионалист на позиция:


Microsoft Dynamics 365 Консултант

Responsibilities

Ролята предоставя възможност за придобиване на задълбочени познания в областта на информационните системи в сферата на финансите, производството, логистиката и търговията.


Основни функции:
- Участие в цялостния процес по внедряване на информационни системи
- Проучване на специфичните потребности на клиентите и координиране на процеса по разработка на индивидуално решение от екип от програмисти
- Тестване на готовия продукт и създаване на ръководство за потребителя
- Настройка на системата и обучение на клиентите
- Участие в процеса на поддръжка и консултиране при технически проблеми
- Участие в срещи и подпомагане на потенциални клиенти при избор на работещи бизнес решения

Requirements and necessary skills

Успешният кандидат притежава:
- Висше образование в сферата на икономиката и/или информационните технологии
- Добри познания по английски език
- Опитът с Microsoft Dynamics NAV/AX/365 като консултант или вътрешен ERP support е предимство

We offer

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността е гарантирана.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

• С изпращането на настоящата кандидатурата давам съгласието си на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва моите лични данни за обратна връзка с мен относно позицията, за която кандидатствам и/или потенциални такива. Молим преди изпращането на настоящата кандидатурата да се запознаете с Политиката за лични данни на Хорайзънс България ООД.


• С настоящото давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на посреднически услуги за кандидатстване за работа чрез Хорайзънс България.


• Потвърждавам, че съм се запознал с и приемам Политиката за лични данни на Хорайзънс България ООД.