Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
more than 300 служителя Apply
Стажант в отдел Покупки направление „Качество на доставчика – рекламации“
Sofia
part-time internship

Стажант в отдел Покупки направление „Качество на доставчика – рекламации“

Sofia part-time internship

About us

Behr-Hella Thermocontrol (ВНТС) е немска компания, занимаваща се с производство и развойна дейност на електроника за климатици за автомобили. В световен мащаб компанията осигурява работа на повече от 2600 служители, работещи в Германия, САЩ, Индия, Мексико, Финландия, Китай, Япония и България. Наши клиенти са водещи производители като Audi, Bentley, Ford и др.
През 2013 година ВНТС стъпи и на българския пазар, а през 2019 година разширихме и производствените мощности.

Behr-Hella Thermocontrol обявява стаж в отдел ПОКУПКИ направление „Качество на доставчика – рекламации“.

Responsibilities

* Участие в създаването на документи, свързани отворени рекламации към доставчици;
* Участие в сортирането на устройства и елементи по отворени рекламации;
* Подготвяне на статистическа информация и извършва на анализ от данните от рекламациите;
* Организиране на трансфер на компоненти за външно сортиране или към производствените линии;
* Работа в SAP за отразяване на промени/ дейстия по отворени рекламации.

Requirements and necessary skills

* Студент в специалност „Управление на качеството”, „Електроника“, „Индустриален Мениджмънт“
* Ясна цел за развитие в професионален план
* Желание за професионална реализация в областта на управление на качеството на доставчика
* Много добро владеене на английски език
* Компютърни умения – MS Office
* Комуникативна личност, способна да работи както самостоятелно, така и в екип
* Прецизност и ориентираност към резултата

We offer

* Придобиване на практически опит за работа с рекламации и доставчици.
* Придобиване на знания и опит за работа в условията на реални бизнес процеси.
* Запознаване с културата на компанията.
* Подобряване на уменията за комуникация.
* Работа с екип от експерти.
* Възможност за постоянна ангажираност.